Odaberite svoj jezik

Održan seminar Zakon o radu - Najnovije izmjene i primjena u praksi

U suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, organizirali smo seminar na temu Zakon o radu - Najnovije izmjene i primjena u praksi, a koji se održao u hotelu Esplanade.


U ime Ministarstva, predavanja su održali g. Dražen Opalić, pomoćnik ministra i ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu, te gđa. Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad.


Jedna od centralnih tema seminara bila je definicija plaće prema Zakonu o radu. Sudionici su raspravljali o razlici između osnovne i ugovorene plaće te o dodacima i ostalim primicima koji se mogu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine plaće. Posebna pažnja posvećena je razgraničenju neoporezivih primica i naknada za troškove, uz uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se neoporezivi primitak smatrao plaćom. Od 01. listopada 2023., stupile su na snagu promjene u obliku i sadržaju isplatnih lista. Sudionici seminara dobili su uvid u bitne aspekte ovih promjena.


Na seminaru sudionici su imali priliku čuti savjete stručnjaka te se upoznati s praktičnim primjerima, uključujući popunjavanje obrazaca IP1 i NP1 koji se odnose na isplatu plaće, naknadu za bolovanje na teret poslodavca i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Također, govorilo se o rokovima za isplatu plaća te obveza sastavljanja isplatnih lista za svaku isplatu.


Zaključno, seminar se pokazao kao korisno sredstvo za sve sudionike u postizanju boljeg razumijevanja sve zahtjevnijeg pravnog okvira u području radnih odnosa i isplata.